Kalitenin Tek 
Adresi

Bize Ulaşın !

+90 552 388 7233

Tasarım Tescili Nedir?

Normal yaşantımızda sürekli olarak bizlere eşlik eden ve yaşantımızı kolaylıkla sağlayan ürün ya da ürünlerin unsurları; hayatımıza renk veren, estetik duyularımıza seslenen desenler, süslemeler tümü endüstriyel tasarım tescili konusudur. Tasarım tescili konusundan müracaat ve diğer tüm işlemleriniz Sistem Patent şirketimiz danışmanlığında yapabilirsiniz.

Ürettiğiniz tasarımınızı beğeni ile karşılayanlar olmasının yanında, taklide konu ederek ticari gelir elde etmeyi düşünenler de olacaktır. Taklide karşı önlem almak açısında tek alternatif Endüstriyel Tasarım Tescili yapılmasıdır. 

Endüstriyel Tasarım Tescili ile kazanılan haklar ile, 3. kişiler tescil edilen tasarımların asıl sahibinin rızası gözetilmeksizin bu tescilli tasarımların üretimi yapamaz, piyasaya arz edemez, satamaz, ithale konu edemez, ticari gaye ile kullanıma sunamaz ya da bu tarz gayeler ile ellerinde bulunduramaz.

Tescil edilen tasarımların tescilden kazanılan haklara tecavüz hallerinde hapis ve mali cezaya, ve bunların yanında iş yerlerinin bir seneden az olmamak kaydı ile kapatılması ve aynı süre boyunca da ticaret yaşantısında men edilmelerine hükmü verilebilir.

Endüstriyel Tasarımların Tescili Şartları
  1. Yenilik: Tasarımın bire bir aynısı, müracaat yahut rüçhan(öncelik hakkı) tarihi öncesinde herhangi bir alanda topluma ilgi verilmemiş ise, ilgili tasarım yeni olarak kabul görür. Tasarımlar yalnızca küçük detaylarda farklılık arz ediyorsa aynısı kabul edilir. 
  2. Ayırt Edici Unsuru: Ayırt edici terimi, bir ürüne özgün özellik, özellikleri açıklamak adına kullanılır. endüstriyel bir tasarımın tüketicide edindiği genel izlenim sayesinde diğer bir tasarımın bire bir aynısı tüketicide kanadında yer ettiği genel izlenim arasında belirgin farklılık meydana getiriyorsa o tasarımın ayırt edici unsura sahip olduğu belirtilir.
  3. Ürün veya Parçası: İlgili üründen ayrı olarak bir tasarım, tescil edilerek koruma kapsamına alınamaz. Tescil işlemine konu olan tasarımın ürüne ya da herhangi bir parçasına kullanılmış olması gerekmektedir

Tasarımların tescil edilmesi açısından yetkili mercilere Sistem Patent şirketimiz danışmanlığında işlemler yapılır. Hem yurt içinden hemde yurt dışında yapılması planlana tüm müracaatlara tescil ve danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Endüstriyel tasarım tescil belgesi konusunda en iyi hizmeti Sistem Patent şirketimiz aracılığı ile alabilirsiniz.

Sistem Patent şirketimiz danışmanlığında tasarımını tescil ettiren bir tasarımcı, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi sahibi olur. Tasarımların koruması müracaat tarihi itibari ile 5 senedir. Bu süreler her beş yılda bir yenilenmesi kaydı ile toplam da 25 seneye kadar uzatılabilmesi söz konusudur. Tescil işlemi yapılmasının ardından tasarım hakkı, tescil sahibine veya onun yasal varisine aittir. 

Tasarımın faaliyet konulması hak ve sorumlulukları tamamen tasarım hakkı sahibine aittir. Diğer kişiler, tasarım üzerinde hak sahibi kişini iznini gözetmeden, koruma altında tasarlanan veya tasarımın icra edildiği ürününün üretime geçemez, piyasaya süremez, maddi kazanç sağlayamaz, sözleşme yapmak açısından elinde bulunduramaz, ticarete konu edemez ya da bu gayeleri güderek elinde bulunduramazlar.

Tasarımın tescili açısından müracaat, ilgili yasada öngörülen şekilde oluşturulan tasarım müracaatı formu ile EU TRADE şirketimiz danışmanlığında yapılır. 

Endüstriyel tasarım tescil belgesi alınması açısından başvuru yapılabilmesi için gerekli evraklar veya belgeler ise; 

  1. Başvuru Formu
  2. başvuru ücreti ödenmesi ve dekontu
  3. Tasarımın görsel anlatımı
  4. Tasarımcının kimliğidir. 
  5. Tasarımın müracaat sahibinin tüzel kişi olması durumunda vergi numarası, müracaat sahibinin gerçek kişi olması durumunda tc numarası gereklidir.

Tasarım tescil müracaatı, Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları tarafından; şekli, müracaatta bulunma hakkı, rüçhan hakkı ve mutlak ret gerekçeleri açısında incelenir. Uzmanlar tarafından yapılacak inceleme akabinde; tescil istemi geri çevirebilir, bir eksikliğin bulunmadığına hüküm verilirse müracaatın kesinlik kazanmasını sağlayabilir ya da eksikliklerin yasada belirtilen süre kapsamında giderilmesini talep edilir. 

Tescil ve ilan gerekli yasal şartları sağlıyor ve müracaatın geri çevrilmesini sebebiyet verecek bir gerekse bulunmaması takdirinde ürün, tasarım sicilene kaydı yapılır. Tescili yapılan tasarımlar, her ay ilana çıkan Endüstriyel Tasarımlar Bülteni‟nde duyurulur. İlanda kalma süreleri ise 3 aydır.