Kalitenin Tek 
Adresi

Bize Ulaşın !

+90 552 388 7233

Tasarım Tescili İhtarname

İhtarname, günlük yaşantımıza yoğun olarak işittiğimiz bir terimdir. İhtarname, kazanılan hakların ihlal edilmesi ya da ilgili alacağın ödenmemesi durumlarında yazılı şekilde genellikle de noter vasıtası ile hakkın ihlal edildiğini ayrıca zararın tazmin edilmesi gerektiğini veya alacağınızın tazmin edilmesi gerektiğini karşı kesime bildirmeye yarayan bir işlemdir. Tasarım Tescili İhtarname kapsamında, henüz hak kaybı ile ilişkili veya alacağın ödenmediği ve ilişkili şekilde dava açmadan evvel, bu durumu karşı kesime hatırlatılmış olmaktadır. 

Yasada özel şekilde sayılan zorunlu biçimde şartları ve genellikle belirtilen noterin araç şeklinde kullanıldığı hususlar hariç olmak kaydı ile; faks, mektup, mail, telgraf gibi yollar ile de karşı kesime bildirilebilir. Ayrıca ilgili yasada EU TRADE şirketimizin avukatları aracılığı ile noter tarafından tasarım tescili ihtarname işlemi noterlerin görevleri arasında saymıştır. 

Bu gerekçelerden dolayı, tasarım tescil ihtarname çekme Sistem Patent şirketimizin avukatları aracılığı ile yapılması, sonrasından herhangi bir problem ile karşılaşılmaması açısından önemli unsurdur. İhtarname çekilmesinin ardından bir süre sonra yaklaşık bir ay kadarın ardından da çekilen evrakı notere ileten arkasına karşı kesime ulaşıp ulaşmadığı konusunda tebliğ şerhini belirtmek gerekmektedir. Bunun karşı kesime bağlayıcılığı bakımından önemli olup karşı kesime bildirilmemiş bir ihtar yok hükmü şeklinde değerlendirilmektedir.

Tasarım tescili ile koruma altında olan tasarımlardan doğan hukuki hakların kullanılmasında en önemli aşamalardan birisi de tecavüz durumunun karşı tarafa bildirimidir. 

Bu aşamada tasarım tescili ihtarname ile yasal süreç başlatmadan tecavüzün giderilmesi sağlanır. Firma ve kurumların hukuki davalar yoluyla hem zamandan hemde giderlerden kurtulmasını sağlar.