Kalitenin Tek 
Adresi

Bize Ulaşın !

+90 552 388 7233

Patent Hukuku

Patent hukuku kapsamında sanayi piyasasında kullanılabilir buluşun sahibine resmi kurumu nezdinde verilen bir patent buluşa yönelik koruma aracıdır. Bu resmi belge, buluş hak sahibine ilgili ürününü başka bireylerin kullanmasına izin vermesi ve izni alınmadan kullanılmasını mani olmak şeklinde tekel hak kazandırır. Geliştirilen buluşun, patent belgesi alınarak korunması, müracaatın yapıldığı andan itibaren 20 senedir. Bu sürenin uzatılması söz konusu olamaz. 20 senenin dolmasının ardından, tüm kişiler tarafından kullanılabilir.

Patent Vekilliği firmamız aracılığı ile patent başvurusu yapıalrak Patent tescili ile kazanılan korumanın diğer kişilere karşı savunulması açısından patent hukuku kapsamında belirlen bir takım koşullar yer almakta ve buluşa verilen koruma, müracaat tarihi itibari ile başlar.

Ülkemizde buluş koruması; İncelemeli Patent ile Faydalı Model şeklinde, 2 farklı tescil belgesi yolu ile sağlanır.

Buluş, endüstride belirli teknik probleme alternatif olarak geliştirilmiş yeni ve buluş özelliğine sahip olan teknik çözüme denir. Buluşlar ile ilişkin hukuki düzenlemede ürünün, patent ile korunması açısından;

Buluşun; 

Yeni Olması; Müracaattan önce dünya çapında hiçbir alanda yayına çıkarılmamış ya da halka açıklanmaması anlamına gelir.

Buluş basamağında yer alması; Yöntemin tüm kişiler tarafından bilinen halinde yer almaması (buluşun ilişkin olduğu teknik sektörde uzmanlarca kolayca üretilememesi) ve

Sanayiye Kullanılabilir Olması; Birden fazla seri olarak üretime konu edilebilir olması.

Bir buluşun patent alarak korunabilmesi açısından teknik özelliğinin bulunması ön şarttır. Bir buluşun teknik özelliği olup olmadığına hüküm verilmesi açısından, buluşa, bir örnek şeklinde, alt kısımda yer alana ölçütler bakımından yaklaşılabilir.

  • Buluşun teknik sonuç kazandırması,
  • Buluşun geliştirilmesinde teknik yaklaşımlar ile mümkünlüğü,
  • Buluşun teknik sorunu alternatif sunması,
  • Buluşun belirgin bir şekilde veya en azından dolaylı olarak somut teknik yöntemlerle tanımlanması.

EU TRADE şirketimiz yalnızca Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının kazanılması ile ilişkili değil aynı zaman da bu haklar kazanıldıktan sonrada yasal süreçte heme bünyesinde hemde partner olduğumuz hukuk bürolarımız ile patent hukuku ile ilişkili tüm çözümleri sunmaktayız. Bunlar ise;

  • Patent lisanslarının hazırlanması,
  • Tescil lisans ihlali ile ilişkili davalar
  • Patent ihlallerinin tespit  edilmesi ile ceza davaları
  • Hem maddi hemde manevi tazminatın tespit edilmesi