Kalitenin Tek 
Adresi

Bize Ulaşın !

+90 552 388 7233

Tasarım Devir

Tasarım tescil devir yapılması için tasarımların tescil edilmesi gerekir. Bu kapsamında endüstriyel tasarımların tescil edilmesi ile birlikte tasarım hak sahibi bir takım haklar kazanır. Bu haklardan birisi de tasarım tescil devri olmaktadır. Tescil hak sahibi tescilden kazandığı haklarını diğer kişilere devredebilir ve aynı anda miras bırakma ile de diğer kişilere de devri yapabilir. Tüm bu işlemler Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında tasarım tescili devir şeklinde ifade edilir.
 
Tasarım tescil başvurusu veya tescili hak sahibi tarafından tarafından üçüncü kişilere devir veya miras yoluyla edilebilmektedir. Devir için hak sahibi ve tasarım hakkı talep eden arasında yazılı bir sözleşme olması gerekir. Bu yazılı sözleşmede tasarım hakkı talep edilen tasarımların numarası ve isimleri açık olarak belirtilmelidir. Ayrıca devir ücreti de belirtilmesi gerekir. Eğer ücretsiz olarak devir edilecekse sembolik bir ücret sözleşmeye yazılabilir.
 
Yapılan bu işlemler devir için ön şartlardır. Tasarım hakkının 3.kişilere karşı ileri sürülebilmesi için yeterli değildir. Tasarım hakkının devrinin geçerliliği için devir ile ilgili evraklar ile birlikte ücretin yani devir harcının yatırılması aynı zamanda EU TRADE firmamız aracılığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafına müracaat edilir. Eğer tüm şartlar yerine getirilmiş ise kurum devri yapar ve bu devir ile ilgili bildirimi yayın yoluyla duyurur