Kalitenin Tek 
Adresi

Bize Ulaşın !

+90 552 388 7233

Patent Devri

Patent devri, bir patent veya yapılmış bir başvuru, sahibi tarafından 3.şahıslara devri yapılabilir. Yapılan bu devir işlemi ancak patent siciline kayıt ile 3.şahıslar karşısında geçerlilik kazanır.
 
Paten hakkı, yasal niteliği bakımından diğer kişilere devredilebilir. Devir işlemi, patent sahibinin buluş üzerinde kazandığı mutlak haklarını devir alana geçirmesi işlemidir. Devir işlemi sayesinde, patent ile kazanılan hakların tümü devralana intikal edere ve devreden kişi patentten kazandığı  haklarını ve tasarruf özelliğini yitirir. Patent devri kapsamında aklınıza takılan tüm soruları şirketimize danışabilirsiniz.
 
Patent başvurusu ya da patent tescili diğer kişiye devir edilebilir. Bu işlem, Patent Vekili Sistem Patent şirketimiz danışmanlığında Patent Siciline kayıt edilmesi ile yapılabilir.  Patent siciline kayıt açısında bir takım evraklara gereksinim duyulmaktadır.
 
Patent veya Faydalı Model müracaatı veya belgesi diğer kişilere devir edilebilmektedir. Devir sözleşmesinin diğer kişilere karşı hüküm kazandırabilmesi açısından Sistem Patent ofisimizde Patent Vekillerimiz tarafından sicil defterine kayıt edilmesi ile yapılacaktır. Kayıt işlemi, alt kısımda yer alana evrakların Sistem Patent şirketimiz ibrazı ile yapılacaktır.
 
Patent Devri İçin Gerekli Belgeler
  • Devir sözleşmesi
  • Devir alan şahıs veya tüzel kişilik resmi evrakları
  • Vekaletname
  • Devir harç dekontu
Patent devri işleni başvuru sahibi ile devri alacak kişi ya da kurum temsilcisi arasında gerçekleşen bir sözleşmenin ardından Patent Vekili Sistem Patent şirketimiz tarafından patent siciline kayıt edilir.