Kalitenin Tek 
Adresi

Bize Ulaşın !

+90 552 388 7233

Patent İhtarname

İhtarname kullanıldığı gaye itibari ile geniş kapsamlı anlamlar çağrıştıran kavramdır. Bu anlama istinaden Noterlik Yasası Yönetmeliğinde, “her türlü yasal işlemlerde muhatabına yasa, sözleşme, örf ve adetten kazanılan hak ve taleplerin yazılı olarak beyan edilmesi ya da haber edilmesi açısından yapılan işlemlere ihtarname ya da ihbarname ismi verilir.” şeklinde tanımlanmıştır. Yönetmelikte belirtildiği gibi, her türlü yasal işlemler biçimde yer alan bir tanım, yasal işlemlerin ne kadar fazla çeşitli olması akabinde; ihtarnamenin çerçevesinin ne denli geniş olabileceği kavranabilmektedir.

Somut olay ile yasal ilişkilerinde ne şekilde ihtarname çekileceği aynı zaman  ilgili ihtarnamenin içeriği ayrıca analiz edilmeli ve bu kapsamında Patent Vekili Sistem Patent şirketimizin hukukçularımızdan yardım almalısınız.

Çekilecek patent İhtarnamesi ile muhatabınıza aranızda yaşanan yasal ilişki kapsamında kendinize haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız bu haksızlığın kapatılmasını talep etmek, karşı tarafın haksız kazancı için alacağınızın ödenmesini talep etmek, sözleşmeden kazanılan haklarınızı istemek şeklindeki durumların muhataba beyan edilmesi gibi pek çok hususu barındırabilir.

Yoğun ar-ge çalışmalarından sonra edinilen patent hakları korunması gözetilmesi gereken süreçleri gerektirir. Patent hakları ile ilgili ihlal durumunda karşı tarafın yaptığı bu ihlal ve tecavüz durumunun hatırlatılması önemli aşamalardan biridir. Çünkü bu hatırlatma açılacak davaları ve süreçleri etkilemektedir. Bu aşamada Sistem Patent olarak müvekkillerimize yön göstermekte ve danışmanlık yapılmaktadır.